سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

مبارزه با نفس

من به شما اطمینان می‎دهم كه اگر در برابر این دشمن مقاومت كنید و عرصه را بر او تنگ نمایید و از آغاز به پیشنهاد و خواسته‎های او گردن ننهید، سرانجام بر او غالب شده و او اسیر و رام شما خواهد شد.

ولی اگر به خواسته‎های او جواب مثبت بدهید، خواهش‌های آن بسیار و بی‎شمار است و هر‌چه از او فرمان ببرید، او فرمان‌های دیگر و بیشتر می‎دهد و تا شخصیت انسانی و كرامت آدمی را نابود نكند و او را از مقام خود، ساقط نسازد، قانع نمی‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: