دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

خلوص نیت

نیت خود را خالص كنید و خود را به هیچ‌كس و هیچ‌چیز، جز خدا و ثواب خدا نفروشید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: