جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

خلوص نیت

نیت خود را خالص كنید و خود را به هیچ‌كس و هیچ‌چیز، جز خدا و ثواب خدا نفروشید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: