جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بهترین خودسازی

 بهترین خودسازی عمل به دستورات شرع است كه حدّاقلّ آن انجام واجبات و ترك محرّمات است و كامل‌ترِ آن، انجام مستحبّات و ترك مكروهات می‎باشد‌؛ چون معنای خودسازی، عمل نمودن به نحوی است كه تضمین‌كنندة سعادت انسان، از آن جهت كه انسان است، باشد و هیچ‌كس جز خدای ربّ العالمین، كه خالق انسان است، قدرت ارایه طریق پیمودن راه انسانیّت را ندارد.

 2. بهترین راه برای طرد شیطان، چیست؟

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: