يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

تقوا، سپرگاه

آن فقیه عظیم، فرزند جلیل خود را مخاطب قرار داده و بعد از دعای خیر، او را به تقوا و پرهیزكاری، كه سپر نگه‌دارنده و وسیله پایدار و سودمندی است و انسان را برای قیامت آماده می‎نماید، وصیت می‎فرماید و به اطاعت اوامر خدا، آنچه موجب رضای او و دوری از آنچه نهی فرموده، دستور می‎دهد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: