چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

علاقه‌های زودگذر

این علاقه‎هایی كه شما از آن نوشته‎اید، علاقه اصیل و حساب‌شده نیست‌؛ علاقه‎ای است كه بین دختر و پسری، در ایام جوانی ممكن است پیدا شود و لذا در این موارد همان راهنمایی‌های پدر و مادر و افراد دلسوز و پخته خانواده و مشورت با آنها، كه فكرشان از

 

آن احساساتی كه یك دختر یا پسر جوان كه به هم برخورده‎اند، آزاد است، بسیار ارزنده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: