يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

نداشتن اختلاط با اجنبی

امّا مسئله جایز بودن دیدار و نظر به كسی كه شخص قصد ازدواج با او را دارد، باید از حدود، و مقدار متعارف و به مقدار اطلاع بیشتر نباشد، و نمی‎شود كه با مرد اجنبی اختلاط و معاشرت به این اسم برقرار كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: