جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

تحصیل برای رفع وابستگی

سفر به این نیّت كه با كسب معلومات در طریق خودكفایی امت اسلام و جامعه مسلمین و بی‎نیازی آنها از كفر و خدمت به مسلمانان گام برمی‎داری، بسیار مقدس و عبادت است.

سرّ انحطاط ظاهری كنونی مسلمین، عقب ماندن آنها در علوم مادّی و ظاهری از بیگانگان است‌؛ چنان‌كه علت تفوّق كفار بر مسلمانان نیز، پیشرفته بودن آنها در این علوم است.

اگر جوانانی كه به خارج می‎روند، به این فكر باشند كه باید این قلاع مادی و تكنیك را فتح كنند و هر كدام برای عالم اسلام افتخار، مایه سربلندی و بی‎نیازی از دیگران شوند، یقیناً این وابستگی و احتیاج كنونی برطرف می‎شود و مسلمانان به استقلال علمی نایل می‎گردند.

چرا نباید تو و امثال تو در رشته‎های مختلف علمی در دنیا سرشناس و مشار بالبنان باشید‌؛ با‌اینكه در استعداد و هوش سرشار اگر از دیگران

 

قوی‎تر نباشید، ضعیف‌تر نیستید. غرض این است كه همواره یادت باشد برای چه و به‌منظور تقدس و كسب چه رتبه والایی سفر كرده‎ای! خدا ناظر بر تو است! از او كمك بخواه و به او توكل و اعتماد كن!

مبادا مظاهر مادی آنجا، فكر تو را مشغول سازد و از راهت بیرون براند كه خدای نخواسته صبح كنی درحالی‌كه از آنچه می‎خواستی دستت پر شود، خالی باشد و با دست خالی برگردی!

موضوع: 
نويسنده: