پنجشنبه: 1403/03/24

رتبه معلم

شغل شریف معلّمی از مشاغلی است كه عقل و شرع بر احترام آن اتفاق دارند و علّو منزلت و رتبه معلّم در بین تمام ملل و امم همواره مورد تصدیق و تأیید بوده و هست.

خداوند متعال طبق فرموده خود، در قرآن مجید، معلم كلّ انسان‌ها و معلم آدم ابوالبشر و معلم حضرت رسول خاتم(صلی‌الله علیه و آله) است و تمام

 

ممكنات، زیر پوشش تعلیم و تربیت تكوینی، تشریعی و فطری او قرار دارند.

 

فارسی
يكشنبه / 8 فروردين / 1395
  1.  تقلب چه حكمی دارد؟

ج. تقلب نوعی خیانت است و جایز نیست؛ و خیانت در مسائل علمی، از سایر موارد، زشت‎تراست و در شأن مسلمان نیست.

فارسی
اشتراک در RSS - معلم