پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

  1.  تقلب چه حكمی دارد؟

ج. تقلب نوعی خیانت است و جایز نیست؛ و خیانت در مسائل علمی، از سایر موارد، زشت‎تراست و در شأن مسلمان نیست.

  1.  در بعضی از مدارس از معلّمین می‌خواهند (نظر به اینکه این مدارس پولی است نه مجانی) که حتماً دانش‌آموز را نمره قبولی بدهند و رد نکنند،‌ آیا جایز است برای او نمره قبولی بدهد؟ همچنین دانش آموز هدیه می‌آورد و البته انتظار دارد آیا قبول هدیه‌اش جایز است؟

ج. در فرض سؤال اگر دانش‌آموز استحقاق آن نمره را با توجه به رتبه تحصیل‌اش نداشته باشد نمره قبولی دادن محل اشکال است و همچنین اگر دادن هدیه در دادن نمره قبولی مؤثر باشد به‌طوری‌که اگر آن هدیه داده نمی‌شد معلّم نمره قبولی را برحسب رتبه تحصیلی نمی‌داد گرفتن آن جایز نیست.

نويسنده: 
کليد واژه: