چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

س. با استناد به كدام منبع فقهی و چه ادلهﺍی سنّ تكلیف دختران را 9 سال می‌دانید؟

ج. خداوند متعال كه خالق پسر و دختر است و قدرت و آمادگی و اسرار وجودی آنها را می‌داند تفاوت گذاشته، سپس پیغمبر اكرم و ائمه هدی علیهم‌السلام آن را به ما خبر دادهﺍند و جهت آن را خودشان می‌دانند و آنچه برای ما روشن است و هیچ تردیدی در آن نداریم اصل حكم است و همین اندازه برای وجوب اطاعت و معذور نبودن در مخالفت كافی‌است و اصل حكم از منابع فقهی مانند روایات به دست آمده است.

نويسنده: 
کليد واژه: