جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

  1. نگاه به وجه و كفین زن نامحرم بدون شهوت چه حکمی دارد؟ انداختن عكس زن نامحرم چه صورت دارد؟

ج. نگاه به وجه و كفین اگر با قصد لذت باشد حرام است و نظر بدون لذت را هم بنابر احتیاط واجب باید ترك كند و انداختن عكس هم اگر مستلزم نظر نباشد اشكال ندارد و الا حكمش همان است كه گفته شد.

  1.  دانش‌آموزان و دانشجویان دختری كه در كلاس درس آقایان شركت می‌كنند وظیفه آنها نسبت به نگاه كردن، سؤال‌وجواب و دیگر برخوردهای بین شاگرد و استاد چیست؟

ج. نگاه عمدی با التذاذ و ریبه حرام و بدون آن نیز بنابر احتیاط واجب ترك شود و اما صحبت كردن درصورتی‌كه التذاذ و ریبه در بین نباشد اشكال ندارد و الاّ جایز نیست.

  1.  نگاه كردن به عكس بانوانی كه آنان را می‌شناسیم و حجاب اسلامی ندارند، بدون قصد و لذت چه صورتی دارد؟

ج. اشكال دارد.

  1.  نگاه كردن به عكس برهنه زنان مسلمان ناشناس، بدون قصد لذت چه حكمی دارد؟

ج. چون معرضیت برای فساد دارد، جایز نیست.

  1.  نگاه كردن به عكس برهنه زنان ‌اهل‌كتاب و مشركین بدون لذت و شهوت و بدون آنكه مقدمه گناه شود، چه حكمی دارد؟

ج. چون معرضیت برای فساد دارد، جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: