سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

  1. چه موقع قطع رحم جایز است؟

ج. صله رحم حتّی با خویشاوندان فاسق واجب است و لازم است در ارشاد آنان تلاش شود. بلی چنانچه سختی و مشقتی در بین باشد، صله رحم وجوب ندارد؛ ولی باید توجّه داشت كه لازم نیست این عمل با رفتن به منزل ارحام و مهمانی كردن و مهمان شدن و... انجام گیرد. همین‌اندازه كه قطع رحم نشود كافیست و این كار با پیغام فرستادن یا تماس تلفنی یا نوشتن نامه یا سلام كردن هم محقّق می‎شود.

  1.  وقتی فرد ببیند برادرش به وظایف دینی (نماز، خمس و...)عمل نمیكند و به تذكر هم گوش نمیدهد، میتواند رفت و آمد نداشته باشد و صله رحم را به احوال‌پرسی تلفنی و مانند آن محدود كند؟

ج. صله رحم به نحو مذكور در سؤال كفایت می‎كند؛ هرچند در صورت احتمال تأثیر، بهتر است رفت‌وآمد را قطع نكند. بلی، اگر قطع رابطه در توجه او به وظایف شرعی مؤثر باشد، از باب نهی از منكر لازم است.

  1.  اگر پدر و مادر، با بستگان خود قطع رابطه كنند، تكلیف فرزندان چیست؟

ج. فرزندان به وظیفه خود عمل نمایند؛ مگر آنكه رفتن آنها موجب آزار والدین باشد كه در این صورت، می‎توانند با نامه یا تماس تلفنی، صله رحم نمایند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: