شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

  1.  غیبت كردن در مسائلی كه اگر درباره آن صحبت نشود؛ حل نمیشود، چگونه است؛ مثلاً درباره استادی كه خوب درس نمیدهد؟

ج. بیان نقاط ضعف استادان نزد مسئولان به عنوان گزارش اشكال ندارد. و به‌طوركلی در مواردی كه مصلحت غیبت، اهم از مفسده آن باشد، غیبت حرام نیست.

  1.  اگر در اتوبوس نشسته باشیم و دو نفر مشغول غیبت باشند و ما بشنویم، آیا گناهی مرتكب شدهایم؟

ج. چنانچه به غیبت گوش ندهید و بدون اختیار صدای آنها به گوش شما برسد، اشكال ندارد.

  1.  تقلید كردن از كارهای دیگران اعم از اعمال و رفتار دیگران و صدا چه حكمی دارد؟

ج. اگر راضی نباشد، جایز نیست.

  1.  اگر کسی بگوید مثلاً مردم فلان شهر آدم‌های بدی هستند یا کسبه فلان شهر مردم را اذیت می‌کنند، آیا جایز است یا نه؟ اگر منظورش از این قول بعضی مردم آن شهر باشد چه؟

ج. اگر تعبیر مذکور، ظهور داشته باشد در اینکه همه اهل آن شهر چنین هستند یا توهین به اهل آن شهر باشد محل اشکال است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: