جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

  1. خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه حکمی دارد؟ (البته چکی که مثلاً مربوط به دو ماه دیگر باشد)

ج. خود چک قابل خرید و فروش نیست. بلی، چنانچه چک صوری نباشد و حقیقتاً کسی طلبی در ذمّه صاحب چک داشته می‌تواند آن طلب خود را به دیگری و یا به خود بدهکار به کمتر بفروشد.

  1.  خرید و فروش اسكناس چه حكمی دارد؟

ج. درصورتی‌كه غرض عقلایی، مثل تبدیل پول كهنه به نو یا پول ریز به درشت یا برای فرار از ربا باشد، اشكال ندارد.

  1.  رهن خانه كه فعلاً مرسوم است، یعنی چند میلیون میدهند تا صاحب‌خانه مبلغی را از اجاره كم كند، آیا وجه شرعی دارد؟

ج. اگر قرض مشروط به كم شدن مال‌الاجاره باشد، قرض ربوی و حرام است و اگر موجر خانه را به مبلغی اجاره دهد و در ضمن اجاره شرط كند كه فلان مبلغ را مستأجر به او قرض بدهد اشكال ندارد.

نويسنده: 
کليد واژه: