دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

  1. اگر دست یا جایی از بدن نجس شود، چگونه میتوان با آب قلیل پاك نمود؟

ج. چنانچه بر اثر بول نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب بریزید، و اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست یك مرتبه آب ریختن كافی است.

  1.  اگر آب لولهكشی روی زمین نجس بریزد و به لباس و بدن ترشّح كند، آیا همچنان پاك است یا نجس میشود؟

ج. چون آب لوله‎كشی شهرها به كر متصل است، به هر موضع نجسی كه برسد آن را پاك می‎كند. بنابراین، اگر آب لوله‎كشی، حتی از محلی كه نجس است به انسان ترشح كند پاك است؛ مگر اینكه عین نجاست مانند خون در آب ترشح شده باشد.

  1.  چنانچه فرش، نجس شده باشد، ولی فراموش كرده باشیم كه كدام قسمت آن بوده، حال اگر با پای مرطوب روی آن راه برویم، آیا پایمان نجس میشود؟

ج. اگر یقین ندارید كه پایِ ‌تر شما با قسمت نجس فرش برخورد كرده است، محكوم به طهارت است.

  1.  آیا خون كمتر‌ از درهم كه در نماز بخشیده شده، پاك است؟

ج. خون كمتر از درهم، نجس و نجس‌كننده است؛ ولی اگر در بدن و لباس نمازگزار باشد، نماز با آن صحیح است.

  1.  آیا الكل صنعتی و الكل سفید پاك است؟

ج. اگر از مُسكر مایع بالاصاله تهیه نشده باشد، و یا شك در این جهت داشته باشید، پاك است.

  1.  حكم استفاده از عطرها و ادكلنها چیست؟ آیا حكم فراوردههای كشورهای مسلمان با غیرمسلمان فرق دارد؟

ج. عطرها و ادكلن‎هایی كه در كشورهای مسلمان یا غیرمسلمان ساخته می‎شوند، در صورت شك در طهارت و نجاست آن، محكوم به طهارت است. ازاین‌رو استفاده از آنها موجب نجس شدن بدن یا لباس نمی‎شود.

  1.  جوهر خودكاری كه روی دست باقی مانده، آیا برای وضو و غسل اشكال ایجاد میكند؟

ج. جوهر خودكار و هر رنگ دیگر اگر جسمیت داشته باشد و مانع رسیدن آب به پوست باشد، باید برطرف شود؛ ولی اگر فقط رنگ است و جسمیت ندارد، مثل اینكه بعد از شستن، باز اثر آن باقی باشد، برای غسل و وضو اشكال ندارد.

  1.  آیا میتوان قبل از اذان وضو گرفت و بعد با همان وضو نماز خواند؟

ج. وضو گرفتن به قصد با طهارت بودن مستحب است. بنابراین، با این قصد می‎توان قبل از وقت نماز، وضو گرفت و بعد از داخل شدن وقت نماز، با همان وضو، نماز خواند.

  1.  گاهی اوقات از من مقداری آب بی‌رنگ که لزج است خارج می‌شود، آیا غسل بر من واجب می‌شود یا نه؟

ج. غیر از بول و منی سه نوع آب از مخرج بول خارج می‌شود که موجب غسل و وضو نیستند:

1. آبی که گاهی بعد از بازی و ملاعبه از انسان خارج می‌شود نامش (مَذی) است و آن پاک است.

2. آبی که گاهی بعد از خروج منی بیرون می‌آید و نامش (وَذی) است که اگر ظاهر محل تطهیر شده باشد, پاک است.

3. آبی که گاهی بعد از بول بیرون می‌آید و نامش (وَدی) است که اگر بول به آن نرسد, پاک است.

حال اگر مایع مذکور علائم منی را نداشته باشد و شما شک در منی بودن آن دارید، محکوم به طهارت است و غسل لازم نیست.

نويسنده: 
کليد واژه: