پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

س. چرا نام علی (ع) در قرآن نیامده است؟

ج. در مثل است «الکنایة ابلغ من التصریح» گاهی به کنایه مقصود را بیان کردن رساتر از تصریح است. در قرآن مجید آیات متعدد است که به کنایه به شخص امیرالمؤمنین (ع) دلالت دارد یا از این جهت که فقط آن حضرت منحصراً مدلول آن می‌باشد یا اینکه مصداق اظهر و اکمل آن امیرالمؤمنین (ع) است که برای اشخاص آشنا و مخاطب امیرالمؤمنین (ع) متبادر می‌شود و این نکته مهمی است که این آیات به غیر این قابل تفسیر نیست مع‌ذلک هم این دو آیه (وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْكِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَكِیمٌ)[1] و (...وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا)[2]محتمل‌الانطباق بر آن حضرت است.

 
[1]. زخرف، 4.
[2] مریم, 50.
نويسنده: 
کليد واژه: