دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

  1. در عقدها و عروسیها كه معمولاً خانمها با لباسهای ویژه آن مراسم شركت دارند و در اكثر مواقع نیز لباسها، بدن‌نما‌ست و فیلم برداری صورت میگیرد تكلیف ما چیست؟

ج. اگر می‎دانید یا احتمال می‎دهید كه در آینده این فیلم‎ها توسط افراد نامحرم مشاهده می‎گردد، لازم است حجاب كامل خود را موقع فیلم‌برداری مراعات كنید و اگر نمی‎توانید، از واقع شدن در مقابل دوربین فیلم‌برداری خودداری نمایید.

  1.  استفاده از كرمهای چرب‌كننده، مرطوب‌كننده، ضدآفتاب و... بر روی دست و صورت، اگر به منظور محافظت از پوست به‌كار برده شود و لو اینكه خوشبو باشد و یا باعث سفید و روشن شدن پوست شوند، چه حكمی دارد؟

ج. اگر آرایش و زینت محسوب نشود، و بوی خوش آن موجب التذاذ و تحریك نامحرم نگردد اشكال ندارد؛ ولی در هر صورت بنابر احتیاط واجب، صورت را از نامحرم بپوشاند.

  1.  پوشیدن جوراب نازك برای خانمها چه حكمی دارد؟

ج. چون پوشاندن روی پا در مقابل نامحرم واجب است. بنابراین، استفاده از جوراب نازك كه پوست پا از زیر آن پیدا باشد در مقابل نامحرم جایز نیست.

  1.  آیا پوشیدن لباس تنگ و كوتاه برای خانمها جایز است؟

ج. لباس خانم‎ها در مقابل نامحرم، باید اولاً بدن را بپوشاند و ثانیاً به نحوی نباشد كه موجب تحریك نامحرم گردد، و برجستگی‎های بدن در آن ظاهر باشد.

نويسنده: 
کليد واژه: