چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

  1.  نظر معظم‌له را پیرامون حقوق مالکیت فکری و معنوی ‌حق‌التألیف، حق اختراع و مواردی همچون تولید بسته‌های نرم‌افزاری بیان فرمایید؟

ج. به‌طورکلی مشروعیت مالکیت معنوی که بر آن آثار خاصی مرتب می‌کنند و حتی در بعضی موارد از دیگران سلب حق می‌نمایند و دیگران را از تقلید آن ممنوع می‌سازند در نزد اینجانب ثابت نیست.

  1.  بعضی اوقات ناچاریم یك یا چند صفحه و گاهی یك فصل از كتابی را برای درس یا تحقیق كپی كنیم، چه حکمی دارد؟

ج. كپی چند صفحه یا یك فصل از كتاب، چاپ كتاب نیست و آن حكم را ندارد، و اگر مالك آن اذن بدهد اشكال ‎ندارد.

  1.  شكستن قفل CD و نسخه‌برداری و تكثیر آن بدون اجازه از صاحب اصلیاش چه حكمی دارد؟

ج. اگر در موقع فروش، شرط نشكستن قفل و عدم كپی شده و یا مبنی‌بر آن فروخته شده باشد، شكستن قفل و كپی كردن خلاف شرط است و جایز نیست و اگر کسی این کار را کرد استفاده از آن برای شخص دوم اشکال ندارد.

نويسنده: