چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

  1. كسی كه باسرعت به سجده میرود اگر سرش بیش از یك بار به مهر بخورد حكمش چیست؟

ج. در مواردی كه سر بدون اختیار از محل سجده برمی‎گردد و دوباره بدون اختیار به محل سجده می‎رسد، یك سجده محسوب می‎شود و نماز صحیح است؛ اما اگر می‎تواند بعد از برگشتن سر از محل سجده از فرود دوباره آن به مُهر جلوگیری كند؛ باید از برگشتن سر به سجده خودداری كند و آن را یك سجده به حساب آورد (حتّی اگر ذكر سجده را نگفته باشد) و بعد از نشستن، دوباره به سجده برود و آن را سجده دوم خود حساب كند.

  1.  اگر در حال خواندن نماز، بچهای مهر را بردارد، چه باید كرد؟

ج. اگر چیزی كه سجده بر آن صحیح است در دسترس او باشد، باید بر همان سجده كند؛ و گرنه ـ اگر وقت وسعت دارد ـ نماز را بشكند و دوباره با چیزی كه می‎توان بر آن سجده كرد، نماز بخواند؛ امّا اگر وقت تنگ است و نماز قضا می‎شود، باید به لباس خود سجده كند؛ و اگر آن هم ممكن نبود، به پشت دست سجده كند.

  1.  نمازهای روزانه در قطب كه شش ماه روز و شش ماه شب است، چگونه خوانده میشود؟

ج. نمازها را باید مطابق افق نزدیك‎ترین محلی كه روز و شب طبیعی دارد، بخوانند، و یا مطابق افق مناطق معتدل عمل كنند.

  1.  فرو‌‌بردن ریزههای غذا كه در بین دندانهاست، در حال نماز چه صورت دارد؟

ج. اشكال ندارد.

  1.  اگر دستمال یا چیز نجس دیگری همراه نمازگزار باشد، چه حكمی دارد؟

ج. بودن اشیایی مانند دستمال كوچك، كلید، چاقو و پول نجس به همراه نمازگزار، درصورتی‌كه نجاست آن به بدن و لباس سرایت نكند، اشكال ندارد.

  1.  بعضی از كسانی كه نماز را نشسته میخوانند، برای سجده مُهر را برداشته و به پیشانی میچسبانند، آیا این كار صحیح است، یا باید پیشانی روی مهر بیاید؟

ج. اگر بتوانند باید با استفاده از میز و مانند آن، محل سجده را بالا بیاورند؛ و اگر به این مقدار هم نمی‎توانند خم شوند، مُهر را با دست بالا آورده، پیشانی را بر آن بگذارند.

  1.  خواهشمند است احکام نماز و روزه دانشجویان را بیان فرمایید.

ج. دانشجویانی که بین وطن و محل تحصیل تردّد می‌کنند سه دسته‌اند:

دسته اوّل: کسانی که بین وطن و محل تحصیل به صورت مرتّب در هفته یك روز یا بیشتر یا هر ده روز یک بار برای تحصیل سفر می‌کنند و ده روز در یكجا نمی‌مانند (نه در وطن و نه در محل تحصیل) و این رفت‌و‌آمد به مدت سه الی چهار ماه یا بیشتر باشد، در غیر سفر اول نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است؛ چه در محل خوابگاه و چه در محل تحصیل و چه بین راه.

دسته دوّم: کسانی هستند که وضع رفت و آمدشان مرتّب نیست كه اغلب بین شهر خود و محل تحصیل هر هفته یا در بین هر ده روز در رفت‌وآمد نیستند، آنان حكم مسافر را دارند كه باید در بین راه و محل تحصیل با عدم قصد اقامه ده روز یا عدم توقف سی روز بدون قصد، نماز را شکسته خوانده و روزه نگیرند.

دسته سوّم: کسانی هستند که از وطن به محل تحصیل رفته و قصد توقف ده روز در محل تحصیل را دارند که در این صورت نماز تمام و روزه صحیح است و چنانچه بیشتر از ده روز درآنجا بماند تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: