پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

  1. می‌خواهم جویا شوم که اگر سوار ماشینی شده و راننده ماشین نوار ترانه گذاشته باشد، حکم در اینجا چیست؟

ج. چنانچه نهی از منكر تأثیر نداشته باشد و یا اینكه پیاده شدن شما حرجی باشد، در مواقع مذكور گوش به موسیقی ندهید. ان ‌شاء الله موفق باشید.

  1.  شرکت نکردن در مجالس عروسی که نوعاً همراه با لهو و لعب است باعث دشمنی بین اقوام فامیل می‌شود، وظیفه چیست؟

ج. حضور در چنین مجالسی چون مجلس معصیت است، جایز نیست. لازم به ‌ذکر است که شخص مسلمان نباید در چنین مجالسی شرکت کند و باید علت آن را بگوید و چنانچه حاضر نشدن وی در مجالس معصیت سبب قطع رحم شود، اشکال ندارد؛ چراکه در حقیقت، علت قطع رحم آنان می‌باشند.

نويسنده: