يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

  1.  آیا بستن لوله برای خانم‌ها اشكال دارد یا نه؟

ج. عقیم كردن زن و یا مرد جایز نیست ولی جلوگیری موقت از انعقاد نطفه اشكال ندارد.

  1.  در هفتههای اول حاملگی كه هنوز خلقت جنین كامل نشده است، سقط جنین چه حکمی دارد؟

ج. پس از انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است و موجب دیه می‎گردد و دیه آن برحسب مراحل خلقت جنین از بیست تا هزار دینار طلاست.[1]

  1.  آیا تغییر جنسیت شرعاً ایراد دارد؟ ازدواج با كسی كه تغییر جنسیت داده چه حكمی دارد؟

ج. كسی كه جنسیّتش محرز است، تغییر جنسیت برای او جایز نیست و اگر با عدم جواز، كسی این كار را با این كه تحقّق آن بعید است انجام دهد و حقیقتاً جنسیّت او؛ چه در اعضای ظاهری بدن و چه اعضای باطنی تغییر كند به طوری كه واقعاً مرد، زن شود و با زنان دیگر فرق نداشته باشد و یا بالعكس، در این صورت حكم روابط بر اساس جنسیّت جدید است.

  1.  اگر دكتری به قسمتی از بدن زن بیمار كه مربوط به محدوده علم خودش نباشد دست بزند و از روی هوا و هوس این كار را بكند چه حكمی دارد و شخص بیمار باتوجه‌به اینکه همه چیز را مراعات می‌كند و باحجاب می‌باشد باید چه‌كار كند؟

ج. جایز نیست و حرام می‌باشد. به‌طوركلی مراجعه مرد به طبیب زن و بالعكس در صورت وجود مماثل و در غیرضرورت اشكال دارد؛ مگر اینكه هیچ‌گونه گناهی از قبیل لمس و نظر و غیر اینها در بین نباشد.

 
[1].دینار معادل 18 نخود طلای مسكوك است.
نويسنده: 
کليد واژه: