پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

  1. آیا به سود پولی كه در بانك سپرده گذاری شده درصورتی‌كه خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟

ج. اگر سود به نحو مشروع باشد، هر مقدار از آن كه مصرف نگردد و تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب است.

  1.  برای رفتن به عمره مفرده ثبت‌نام كردهام، قسمتی از پول آن را پرداختهام و بقیه وام است، آیا لازم است خمس آنها را بپردازم؟

ج. پولی كه پرداخته‎اید، اگر از درآمد بین سال بوده ودر همان سال عمره مفرده را انجام داده‌اید خمس ندارد؛ و در غیر این صورت متعلق خمس است، اما وام نیز نسبت به اقساط پرداخت‌شده اگر در همان سال عمره انجام داده‌اید خمس ندارد و الا متعلق خمس است، و نسبت به اقساط پرداخت‌نشده خمس تعلق نمی‌گیرد.

  1.  پولی را به تدریج برای تهیه خانه پس‌انداز كردهام، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟

ج. اگر راهی برای تهیه خانه مسكونی مورد نیاز فعلی، غیر از پس‌انداز تدریجی ندارید، پس‌انداز مذكور خمس ندارد.

  1.  اگر برای جهیزیه دختر پول یا لوازم زندگی كنار بگذاریم، آیا خمس دارد؟

ج. جهیزیه برای دختری كه در سنین ازدواج تهیه می‌شود جزء مؤونه است و خمس ندارد، ولی پولی كه جهت جهیزیه كنار گذاشته می‌شود این حكم را ندارد، بلی اگر تهیّه بعضی اقلام جهیزیه بدون كنار گذاشتن پول كه قهراً سال هم بر آن می‌گذرد و برای شخص یكجا خریدن آن ممكن نباشد در این صورت به پولی كه جهت تهیه آن كنار گذاشته، خمس تعلق نمی‌گیرد.

  1.  كسی كه به تقلید از مجتهد میّت باقی مانده است، خمس خود را باید به چه كسی بپردازد؟

ج. لازم است خمس را به مجتهد زنده بپردازد، و پرداخت به وكیل مجتهد میت كفایت نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: