سه شنبه: 1403/03/8

شرط هشتم

آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به طوری تَر نباشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولی جایی كه پیشانی را بر آن می‎گذارد اگر نجس باشد، اگر چه خشك هم باشد نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - شرط، هشتم