شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

شرط هشتم

آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به طوری تَر نباشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولی جایی كه پیشانی را بر آن می‎گذارد اگر نجس باشد، اگر چه خشك هم باشد نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

نويسنده: 
کليد واژه: