سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مكروهات غذاخوردن

مسأله 2646. چند چیز در غذاخوردن مكروه است:

اول ـ در حال سیری غذاخوردن.

دوم ـ پر خوردن، و در خبر است كه خداوند عالم بیشتر از هر چیز، از شكم پر بدش می‎آید.

سوم ـ نگاه‌كردن به صورت دیگران در موقع غذاخوردن.

چهارم ـ خوردن غذای داغ.

پنجم ـ فوت‌كردن چیزی كه می‎خورد یا می‎آشامد.

ششم ـ بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیزی دیگر شدن.

هفتم ـ پاره‌كردن نان با كارد.

هشتم ـ گذاشتن نان زیر ظرف غذا.

نهم ـ پاك‌كردن گوشتی كه به استخوان چسبیده به طوری كه چیزی در آن نماند.

دهم ـ پوست‌كندن میوه.

یازدهم ـ دور انداختن میوه پیش از آن كه كاملاً آن را بخورد.

موضوع: 
نويسنده: