پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

5. خون

مسأله97. خون انسان و هر حیوانی كه خون جهنده دارد، یعنی حیوانی كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‎كند، نجس است. پس خون حیوانی كه مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد، پاك می‎باشد.

مسأله98. اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری كه در شرع معین شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی كه در بدنش می‎ماند پاك است؛ ولی اگر به علت نفس كشیدن یا به واسطه این كه سر حیوان در جای بلندی بوده، خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است و احتیاط لازم اجتناب از خون باقیمانده در اجزای حرام حلال گوشت است.

 

مسأله99. بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی كه ذره‎ای خون در آن است باید اجتناب كرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روی آن پاره نشده، سفیده پاك می‎باشد.

مسأله100. خونی كه گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‎شود، نجس است و شیر را نجس می‎كند.

مسأله101. خونی كه از لای دندان‎ها می‎آید، اگر به واسطه مخلوط‌شدن با آب دهان از بین برود، پاك است، ولی بهتر آن است كه آن را فرو نبرند.

مسأله102. خونی كه به واسطه كوبیده‎شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‎میرد، اگر طوری شود كه دیگر به آن خون نگویند پاك است، و اگر به آن خون بگویند نجس است، و در این صورت اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل آن را برطرف سازند، و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری كه نجاست زیاد نشود بشویند و پارچه یا چیزی، مثل پارچه بر آن بگذارند و روی پارچه دست تر بكشند و احتیاطاً تیمم هم بكنند.

مسأله103. اگر انسان نداند كه خون، زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه كوبیده‌شدن به آن حالت در آمده پاك است.

مسأله104. اگر موقع جوشیدن غذا، ذره‎ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس می‎شود و جوشیدن و حرارت و آتش، پاك‌كننده نیست.

مسأله105. زردابه‎ای كه در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‎شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك می‌باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: