سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

دستور سر بریدن حیوان

مسأله 2600. دستور سر بریدن حیوان آن است كه حلقوم «مجرای نفس» و مری «مجرای غذا» و دو شاهرگ را كه در دو طرف حلقوم است، كه به آن‌ها اوداج اربعه «چهار رگ» گفته می‎شود، از پایین برآمدگی زیر گلو به‌طور كامل ببرند، و اگر آن‌ها را بشكافند، كافی نیست.

مسأله 2601. اگر بعض از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند فایده ندارد، بلكه اگر به این مقدار هم صبر نكنند، ولی به‌طور معمول چهار رگ را طوری پشت سر هم نبرند كه یك كار شمرده شود، اشكال دارد اگر چه پیش از جان‌دادن حیوان، بقیه رگ‎ها را ببرند.

مسأله 2602. اگر گرگ گلوی گوسفند را به طوری بكند كه از چهار رگی كه در گردن است و باید بریده شود، چیزی نماند، آن گوسفند حرام می‎شود، ولی اگر مقداری از گردن را بكند و چهار رگ باقی باشد، یا جای دیگر بدن را بكند، در صورتی كه گوسفند زنده باشد، و به دستوری كه گفته شد سر آن را ببرند، حلال و پاك می‎باشد.

 

نويسنده: