رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 17/بهم/1401 (الاثنين: 15/رجب/1444)

آب مطلق و مضاف

 مسأله15. آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف، آبی است كه آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی كه به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود كه دیگر به آن آب نگویند، و غیر این‌ها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است:

اول ـ آب كُر.

دوم ـ آب قلیل.

سوم ـ آب جاری.

چهارم ـ آب باران.

پنجم ـ آب چاه.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: