يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

5. كم‌شدن دو سوم آب انگور

مسأله203. آب انگوری كه با آتش جوش آمده اگر آن قدر بجوشد كه ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن كم شود و یك قسمت آن بماند، پاك می‎شود. ولی اگر به خودی خود جوش بیاید و به آتش یا غیر آتش ثلثان شود، یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود فقط به سركه‌شدن پاك می‎شود؛ و این حكم بنابر قول به نجاست عصیر است به جوش‌آمدن و گذشت كه اقوی طهارت است.

مسأله204. اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش‌آمدن كم شود، چنان‌چه باقیمانده آن جوش بیاید نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است.

مسأله205. خوردن آب انگوری كه معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است، ولی اگر با آتش جوش بیاید تا انسان یقین نكند كه دو قسمت آن با آتش كم شده، حلال نمی‎شود و اگر به خودی خود جوش آید تا سركه نشود حلال نمی‎شود.

مسأله206. اگر مثلاً در یك خوشه غوره یك دانه یا دو دانه انگور باشد چنان‌چه به آبی كه از آن خوشه گرفته می‎شود، آب غوره بگویند و اثری از شیرینی انگور در آن نباشد و بجوشد پاك، و خوردن آن حلال است.

مسأله207. اگر یك دانه انگور در چیزی كه به آتش می‎جوشد بیفتد و بجوشد و در آن مستهلك شود، خوردن آن حلال است.

 

مسأله208. اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، باید كفگیری را كه در دیگ جوش‌آمده زده‎اند در دیگی كه جوش نیامده نزنند و اگر همه جوش آمده باشد باید كفگیر دیگی را كه ثلثان نشده، در دیگی كه ثلثان شده نزنند، و این حكم بنابر قول به نجاست عصیر است به جوش‌آمدن، ولی گذشت كه نجس نمی‎شود.

مسأله209. چیزی كه معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید خوردن آن حلال است.

موضوع: 
نويسنده: