سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرط دوم

مسأله823. لباس نمازگزار باید مباح باشد، و كسی كه می‎داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی كه نخ یا تكمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، باطل است.

مسأله824. كسی‎كه می‎داند پوشیدن لباس‎غصبی حرام است، ولی نمی‎داند نماز را باطل می‎كند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله825. اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است، ولی ‎اگر كسی ‎خودش لباسی را غصب نماید و فراموش كند كه غصب كرده است و با آن نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است.

مسأله826. اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد، چنان‌چه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می‎تواند فوراً یا بدون این كه موالات، یعنی پی‎درپی‌بودن نماز به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است، ولی در صورت نسیان، اگر خودش لباس را غصب كرده باشد گذشت

 

كه بنابر احتیاط لازم نماز را اعاده كند؛ و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده، یا نمی‎تواند لباس غصبی را فوراً بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد پی‎درپی‌بودن نماز به هم می‎خورد، در صورتی كه به مقدار یك ركعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را رها كند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند، و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان، نماز را تمام نماید.

مسأله827. اگر كسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، یا مثلاً برای این كه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله828. اگر با عین پولی كه خمس یا زكات آن را نداده لباس بخرد، چنان‌چه در حال نماز به غصب‌بودن آن ملتفت باشد، نمازخواندن در آن لباس باطل است، و در صورت عدم التفات، نماز صحیح است، و اگر جاهل مقصر به حكم مسأله است بنابر احتیاط لازم باید نماز را اعاده كند.

نويسنده: 
کليد واژه: