سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

3. از موارد تیمم

مسأله677. اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد كه به واسطه استعمال آن مرض یا عیبی در او پیدا شود، یا مرضش طول بكشد، یا شدت كند و یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل كند.

مسأله678. لازم نیست یقین كند كه آب برای او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنان‌چه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و از آن احتمال، ترس برای او پیدا شود، باید تیمم كند.

مسأله679. كسی كه مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد، باید تیمم كند.

مسأله680. اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر، تیمم كند و پیش از نماز بفهمد كه آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است؛ و اگر بعد از نماز، پیش از گذشتن وقت بفهمد، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، و اگر وقت گذشته باشد، قضا ندارد.

مسأله681. كسی كه می‎داند آب برایش ضرر ندارد، چنان‌چه غسل كند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد كه آب برای او ضرر داشته، بنابر احتیاط واجب باید اگر در وقت است و نماز را نخوانده تیمم هم بنماید، و نماز را بخواند و اگر نماز را خوانده دوباره آن را با تیمم بخواند، و اگر وقت گذشته در صورتی آب برای او ضرر ندارد، با وضو یا غسل آن را قضا نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: