رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
جمعه: 30/ارد/1401 (الجمعة: 18/شوال/1443)

احكام حدي كه براي بعضي از گناهان معين شده است

مسأله 2795. اگر كسي با يكي از محارم خود كه مثل مادر و خواهر با او نسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم شرع بايد او را بكشند، و هم‌چنين است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند، و در اخبار بسيار وارد شده است كه انجام‌دادن يكي از حدها باعث مي‎شود كه مردم كار نامشروع نكنند، و دنيا و آخرت آنان را حفظ مي‎كند، و منفعتش براي آنان بيشتر است از اين كه چهل روز باران ببارد.

مسأله 2796. اگر مرد مسلمان آزادي با غير محارم خود زنا كند، بدون اكراه زن، بايد او را صد تازيانه بزنند، و چنان‌چه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازيانه‎اش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بكشند، و اگر زن را اكراه نمايد، بايد آن مرد را بكشند؛ ولي كسي كه زن عقد دائمي يا ملك يمين دارد، و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاده بوده با او نزديكي كرده، و هر وقت هم بخواهد مي‎تواند با او نزديكي كند، اگر با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند، بايد او را سنگسار نمايند، بلكه بعيد نيست جمع بين صد تازيانه كه اول بزنند و سنگسار نمودن كه بعد از تازيانه باشد، و اگر زن داشته باشد و تاكنون با او نزديكي نكرده باشد، بايد علاوه بر صد تازيانه سر او را بتراشند، و از شهري كه اين عمل را در آن مرتكب شده بيرون كنند.

مسأله 2797. اگر مردي ببيند كه كسي با زن او زنا مي‎كند، چنان‌چه نترسد كه به او ضرري بزنند، اگر بداند زن هم راضي به اين عمل است، مي‎تواند هر دو را بكشد و الّا زن را نمي‎تواند بكشد، و اگر آنان را نكشد، آن زن بر او حرام نمي‎شود.

 

مسأله 2798. اگر مرد مكلف عاقلي با مكلف عاقل ديگر لواط كند، اگر هر دو به اين عمل راضي باشند، بايد هر دوي آنان را بكشند، و اگر يكي مكره باشد و از ترس جانش مرتكب شده او را نبايد كشت، و حاكم شرع مي‎تواند لواط‌‌كننده را با شمشير بكشد، يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاي او را ببندد و از جاي بلندي به زير اندازد، و يا ديواري را روي او خراب كند.

مسأله 2799. اگر يك نفر كسي ديگر را امر كند كه به ناحق كسي را بكشد، در صورتي كه قاتل و كسي كه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل باشند، قاتل را بايد كشت، و كسي را كه امر كرده، بايد حبس كرد تا بميرد.

مسأله 2800. اگر فرزندي، پدر يا مادر را عمداً بكشد، بايد او را بكشند؛ ولي اگر پدري فرزند خود را عمداً بكشد، بايد به دستوري كه در احكام ديه گفته مي‎شود ديه بدهد، و هر قدر حاكم شرع صلاح مي‎داند او را تعزير نمايد.

مسأله 2801. هرگاه كسي پسري را از روي شهوت ببوسد، حاكم شرع از سي تا نود و نه تازيانه هر قدر صلاح مي‎داند به او مي‎زند، و روايت شده است كه خداوند عالم دهانه‎اي از آتش به دهان او مي‎زند و ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مي‎كنند، و جهنم براي او مهيا خواهد بود، ولي اگر توبه كند، توبه او قبول مي‎شود.

مسأله 2802. اگر كسي مرد و زن را براي زنا يا دو نفر را براي لواط به هم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند، و اگر مرد باشد و در مرتبه دوم اين عمل را مرتكب شود، بايد علاوه بر هفتاد و پنج تازيانه از محلي كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند.

مسأله 2803. اگر كسي بخواهد با زني زنا كند، يا با پسري لواط نمايد و بدون آن كه او را بكشند جلوگيري از او ممكن نباشد، كشتن او جايز است.

مسأله 2804. اگر شخص بالغ عاقل به مرد يا زن مسلماني كه بالغ و عاقل و آزاد است و علناً زناكار نباشد، نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد، بايد هشتاد تازيانه از روي لباس به او بزنند.

مسأله 2805. كسي كه مكلف و عاقل است، اگر از روي اختيار شراب بخورد در دفعه اول و دوم بايد اگر مرد باشد، تمام بدنش را غير از عورت برهنه كنند، و هشتاد تازيانه به او بزنند، و در دفعه سوم يا چهارم بايد او را بكشند، و زن را نبايد برهنه كنند.

 

مسأله 2806. كسي كه مكلف و عاقل است، اگر چهار نخود و نيم طلاي سكه‎دار يا چيز ديگري را كه به اين مقدار ارزش دارد دزدي کند، چنان‌چه شرايطي را كه در شرع براي آن معين شده دارا باشد، در دفعه اول، بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند، و كف دست و شست او را بگذارند، و در دفعه دوم بنابر احتياط بايد پاي چپ او را از وسط قدم ببرند، و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد، و چنان‌چه مال دارد، خرج او را از مال خودش، و اگر ندارد، از بيت المال بدهند، و در صورتي كه در زندان دزدي كند، بايد او را بكشند.

موضوع: 
نويسنده: