سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام نگاه‌كردن

مسأله 2442. نگاه‌كردن به بدن زن نامحرم و دختری كه نه سالش تمام نشده، ولی خوب و بد را می‎فهمد، و نگاه‌كردن به او عادتاً امكان تهییج و تحریك شهوت دارد، و هم‌چنین نگاه‌كردن به موی آنان؛ چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است، و نگاه‌كردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، و بدون قصد لذت هم بنابر احتیاط ترك لازم است، و نیز نگاه‌كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‎باشد.

مسأله 2443. اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست زنان كفار و جاهایی از بدنشان در صورتی كه نترسد كه به حرام بیفتد، اشكال ندارد.

مسأله 2444. زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتیاط واجب آن است كه از پسری هم كه بالغ نشده، ولی خوب و بد را می‎فهمد، و از نگاه‌كردن تحریك و تهییج شهوت او عادتاً ممكن باشد، بدن و موی خود را بپوشاند.

مسأله 2445. نگاه‌كردن به عورت دیگری حتی به عورت بچه ممیزی كه خوب و بد را می‎فهمد حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آینه یا آب صاف و مانند این‌ها باشد، ولی زن و شوهر می‎توانند به تمام بدن یكدیگر نگاه كنند.

مسأله 2446. مرد و زنی كه با یكدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند، می‎توانند غیر از عورت به تمام بدن یكدیگر نگاه كنند اگر چه احتیاط این است كه به ما بین ناف و زانوها نگاه نكنند.

مسأله 2447. مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه كند، و نگاه‌كردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.

مسأله 2448. مرد نباید عكس زن نامحرم را بیندازد، و اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عكس او خصوصاً در مواردی كه معرض هتك و فساد باشد نگاه كند.

مسأله 2449. اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه كند، یا عورت او را آب بكشد، باید چیزی در دست كند كه دست او به عورت آن مرد یا زن نرسد، و هم‌چنین است اگر مرد بخواهد در حال ناچاری مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه كند، یا عورت او را آب بكشد.

 

مسأله 2450. اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند، و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولی اگر با نگاه‌كردن بتواند معالجه كند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست‌زدن بتواند معالجه كند نباید او را نگاه كند.

مسأله 2451. اگر انسان برای معالجه كسی ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: