شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

طلاق بائن و طلاق رجعی

مسأله 2531. طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند، یعنی نمی‎تواند بدون عقد او را به زنی قبول نماید، و آن بر پنج قسم است:

اول ـ طلاق زنی كه نه سالش تمام نشده باشد.

دوم ـ طلاق زنی كه یائسه باشد.

سوم ـ طلاق زنی كه شوهرش بعد از عقد با او نزدیكی نكرده باشد.

چهارم ـ طلاق سوم زنی كه او را سه دفعه طلاق داده‎اند.

پنجم ـ طلاق خلع و مبارات؛ و احكام این‌ها بعداً گفته خواهد شد، و غیر این‌ها طلاق رجعی است، كه بعد از طلاق تا وقتی زن در عدّه است، مرد می‎تواند به او رجوع نماید.

مسأله 2532. كسی كه زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‎ای كه موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون كند، ولی در بعضی از مواقع كه در كتاب‎های مفصل گفته شده، و از جمله آن‌ها فحاشی و رفت و آمد با اجانب است، بیرون‌كردن او اشكال ندارد، و نیز حرام است زن برای كارهای غیر لازم از آن خانه بیرون برود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: