پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

شرط هفتم

آن كه مساوی یا جلوتر از قبر پیغمبر و ائمه علیهم السلام نماز نخواند.

مسأله898. بنابر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی با قبر پیغمبر و امام علیهما السلام نماز نخواند.

مسأله899. اگر در موقع نماز چیزی مانند دیوار، بین نمازگزار و قبر مطهر باشد كه بی‎احترامی نشود اشكال ندارد، ولی فاصله‌شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‎ای كه روی آن افتاده كافی نیست.

مسأله900. احتیاط واجب آن است كه در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب نخوانند، ولی در حال ناچاری اشكال ندارد.

مسأله901. خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه، مقابل هر ركنی دو ركعت نماز بخوانند.

نويسنده: 
کليد واژه: