چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

غسل جنابت

مسأله363. غسل جنابت برای تحصیل طهارت از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‎شود، ولی برای نماز میت و سجده شكر و سجده‎های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

مسأله364. لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب می‎كنم و اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل كند كافی است.

مسأله365. اگر یقین كند وقت نماز شده و نیت غسل واجب كند، و بعد معلوم شود كه پیش از وقت غسل كرده، غسل او صحیح است.

مسأله366. غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم می‎شود انجام داد:

1. ترتیبی.

2. ارتماسی.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: