شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

راه ثابت‌شدن نجاست

مسأله122. نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‎شود:

اول ـ آن كه خود انسان یقین یا اطمینان كند چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است، لازم نیست از آن اجتناب نماید؛ بنابراین غذا خوردن در قهوه‎خانه‎ها و مهمانخانه‎هایی كه مردمان لاابالی و كسانی كه پاكی و نجسی را مراعات نمی‎كنند در آن‌ها غذا می‎خورند، اگر انسان یقین یا اطمینان نداشته باشد، غذایی را كه

 

برای او آورده‎اند نجس است، اشكال ندارد.

دوم ـ آن كه كسی كه چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است، مثلاً همسر انسان یا نوكر یا كلفت بگوید ظرف یا چیز دیگری كه در اختیار او است، نجس می‎باشد.

سوم ـ آن كه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، و نیز اگر یك نفر عادل هم بگوید چیزی نجس است، بنابر احتیاط لازم باید از آن چیز اجتناب كرد.

مسأله123. اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس‎بودن و پاك‌بودن چیزی را نداند، مثلاً نداند عرق جنب از حرام پاك است یا نه، باید مسأله را بپرسد؛ ولی اگر با این كه مسأله را می‎داند چیزی را شك كند پاك است یا نه، مثلاً شك كند آن چیز خون است یا نه، یا نداند كه خون پشه است یا خون انسان، پاك می‎باشد و تحقیق لازم نیست.

مسأله124. چیز نجسی كه انسان شك دارد پاك شده یا نه، نجس است و چیز پاك را اگر شك كند نجس شده یا نه، پاك است، و اگر هم بتواند نجس‌بودن یا پاك‌بودن آن را بفهمد، لازم نیست تفحص و تحقیق كند.

مسأله125. اگر بداند یكی از دو ظرفی كه از هر دو استفاده می‎كند نجس شده و نداند كدام است، باید از هر دو اجتناب كند ولی اگر یكی از دو لباسی كه از هر دو استفاده می‌كند نجس شده و نداند كدام است، می‎تواند دو نماز بخواند با هر لباس یك نماز، چنان‌چه می‎تواند از هر یك انتفاعات دیگر ببرد. بلی، اگر در یكی از آن‌ها نماز بخواند، نمی‎تواند به آن اكتفا كند. چنان‌كه اگر با هر دو در یک زمان یك نماز بخواند، نماز او باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: