سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2789. اگر مردی بمیرد و غیر از قرآن و انگشتر و شمشیر و لباسی را كه پوشیده، مال داشته باشد، این چهار چیز مال پسر بزرگتر است، و اگر غیر از این‌ها مالی نداشته باشد، این‌ها مال همه ورثه است، و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یكی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آن‌ها با ورثه دیگر مصالحه كند.

مسأله 2790. اگر پسر بزرگ میت بیش از یكی باشد، مثلاً از دو زن او در یك وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت كنند.

مسأله 2791. اگر میت قرض داشته باشد، چنان‌چه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم كه مال پسر بزرگ‎تر است و در مسأله پیش گفته شد، به قرض او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیزی هم كه به پسر بزرگتر می‎رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارایی او شصت تومان است، و به

 

مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است كه مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.

مسأله 2792. مسلمان از كافر ارث می‎برد، ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از مسلمان ارث نمی‎برد.

مسأله 2793. اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمی‎برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث می‎برد، ولی ارث‌بردن او از دیه قتل كه بعداً گفته می‎شود، محل اشكال است.

مسأله 2794.  هر گاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، برای بچه‎ای كه در شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‎برد، اگر احتمال بدهند دو بچه است، سهم دو پسر را كنار می‎گذارند، و اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلاً احتمال بدهند كه زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار می‎گذارند، و چنان‌چه مثلاً یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‎كنند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: