رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

سلام نماز

مسأله1114. بعد از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالی كه نشسته و بدن آرام است بگوید:

اَلسَّلامُ عَلَیْكَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

و بعد از آن، واجب است بگوید:

اَلسَّلامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

یا بگوید:

اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللهِ الصّالِحِینَ

 

ولی اگر این سلام را بگوید، احتیاط واجب آن است كه بعد از آن: «اَلسَّلامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ» را هم بگوید، چنان كه وجوب گفتن «وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ» اضافه بر «اَلسَّلامُ عَلَیْكُمْ» نیز بنابر احتیاط است.

مسأله1115. اگر سلام نماز را فراموش كند، و موقعی یادش بیاید كه صورت نماز به هم نخورده، و كاری هم كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎كند، مثل پشت به قبله‌كردن انجام نداده، باید سلام را بگوید، و نمازش صحیح است.

مسأله1116. اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعی یادش بیاید كه صورت نماز به هم خورده است؛ چنان‌چه پیش از آن كه صورت نماز به هم بخورد، كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎كند، مثل پشت به قبله‌كردن انجام نداده باشد، نمازش صحیح است، و اگر پیش از آن كه صورت نماز به هم بخورد، كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎كند انجام داده باشد، نمازش باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: