سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

واجبـات نمـاز

واجبات نماز یازده چیز است:

اول ـ نیت.

دوم ـ قیام، یعنی ایستادن.

سوم ـ تكبیرة الاحرام، یعنی گفتن اللهُ أَكْبَر در اول نماز.

چهارم ـ ركوع.

پنجم ـ سجود.

ششم ـ قرائت.

هفتم ـ ذكر.

هشتم ـ تشهد.

نهم ـ سلام.

دهم ـ ترتیب.

یازدهم ـ موالات، یعنی پی‎درپی‌بودن اجزاء نماز.

مسأله951. بعضی از واجبات نماز ركن است، یعنی اگر انسان، آن‌ها را به جا نیاورد، یا در نماز اضافه كند؛ عمداً یا اشتباهاً، نماز باطل می‎شود، و بعضی دیگر ركن نیست، یعنی اگر عمداً كم یا زیاد شود، نماز باطل می‎شود، و چنان‌چه اشتباهاً كم یا زیاد گردد، نماز باطل نمی‎شود.

اركان نماز پنج چیز است:

اول ـ نیت.

دوم ـ تكبیرة الاحرام، ولی زیادشدن سهوی آن بنابر احتیاط موجب باطل‌شدن نماز است. بنابراین، احتیاط، اتمام نماز و اعاده آن است.

سوم ـ قیام در موقع گفتن تكبیرة الاحرام، و قیام متصل به ركوع، یعنی ایستادن پیش از ركوع.

چهارم ـ ركوع.

پنجم ـ دو سجده از یك ركعت.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: