پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

شرط سوم

آن كه در جایی نماز بخواند كه احتمال بدهد می‎تواند در آنجا نماز را تمام كند.

مسأله892. بنابر احتیاط، در جایی نماز بخواند كه اطمینان داشته باشد نماز را تمام می‎كند، و در جایی كه به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند این‌ها

 

اطمینان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، احتیاط آن است كه نماز نخواند هر چند با احتمال امكان تمام‌كردن نماز، خواندن نماز جایز است، ولی با اطمینان به عدم امكان، نماز صحیح نیست.

نويسنده: 
کليد واژه: