شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

دستور نماز آیات

مسأله 1516. نماز آیات دو ركعت است، و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن این است كه انسان بعد از نیت، تكبیر بگوید، و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد، و تشهد بخواند و سلام دهد.

مسأله 1517. در نماز آیات ممكن است انسان بعد از نیت و تكبیر و خواندن حمد، آیه‎های یك سوره را پنج قسمت كند و یك آیه یا بیشتر یا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد، و بدون این كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود، و همین‌طور تا پیش از ركوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلاً به قصد سوره توحید «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم» بگوید و به ركوع رود، بعد بایستد و بگوید: «قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد» دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بایستد و بگوید: «اللهُ الصَّمَد» باز به ركوع رود، و بعد

 

بایستد، و بگوید: «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یوُلَدْ» و برود به ركوع باز هم سر بردارد، و بگوید: «وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَد»و بعد از آن به ركوع پنجم رود، و بعد از سربرداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد، و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند، و سلام دهد.

مسأله 1518. اگر در یك ركعت از نماز آیات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، اشكال ندارد.

مسأله 1519. چیزهایی كه در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب می‎باشد، ولی در نماز آیات در صورتی كه به جماعت باشد استحباب گفتن سه مرتبه: «الصَّلاة» بعید نیست.

مسأله 1520. مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگوید، «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه»و نیز پیش از هر ركوع و بعد از آن، تكبیر گوید ولی بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبیر مستحب نیست.

مسأله 1521. مستحب است پیش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر فقط یك قنوت پیش از ركوع دهم بخواند، كافی است.

مسأله 1522. اگر در نماز آیات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جایی نرسد، نماز باطل است.

مسأله 1523. اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است، یا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جایی نرسد، نماز باطل است، ولی اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده یا پنج ركوع، چنان‌چه برای رفتن به سجده خم نشده، باید ركوعی را كه شك دارد به جا آورده یا نه، به جا آورد، و اگر برای رفتن به سجده خم شده، باید به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 1524. هر یك از ركوع‎های نماز آیات ركن است كه اگر عمداً یا اشتباهاً كم یا زیاد شود، نماز باطل است.

موضوع: 
نويسنده: