پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

خرید و فروش میوه‎ها

مسأله 2107. فروش میوه‎ای كه گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است، و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 2108. اگر بخواهند میوه‎ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزی‎ها بفروشند، و هم‌چنین است حكم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یك سال را بفروشند. بلی، اگر با مشتری شرط كنند كه میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.

مسأله 2109. اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه یا باغ كس دیگری داشته باشد، در صورتی كه مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد، چنان‌چه خرمایی را كه می‎گیرد كمتر یا زیادتر از مقداری كه تخمین زده‎اند نباشد، اشكال ندارد.

مسأله 2110. فروختن خیار و بادنجان و سبزی‎ها و مانند این‌ها كه سالی چند مرتبه چیده می‎شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.

مسأله 2111. اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشد اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: