شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

شرایط لباس نمازگزار

مسأله806. لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اول ـ آن كه پاك باشد.

دوم ـ آن كه مباح باشد.

سوم ـ آن كه از اجزاء مردار نباشد.

چهارم ـ آن كه از حیوان حرام‌گوشت نباشد.

پنجم و ششم ـ آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلابافت نباشد، و تفصیل این‌ها در مسائل آینده گفته می‎شود.

 

نويسنده: 
کليد واژه: