وریز وجوهات
   بسمه تعالی انا لله وانا الیه راجعون درگذشت عالم ربّانی مرحوم حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مدنی ناشر الاسلام رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تاسف گردید. ▪️عالم بزرگواری که عمر مبارک خود را وقف نشر معارف نورانی اهل...
دوشنبه: 4/بهم/1400 (الاثنين: 20/جمادى الآخر/1443)

وقت نماز ظهر و عصر

مسأله737. اگر چوب يا چيزي مانند آن را به طور عمودي در زمين هموار نصب كنند، صبح كه خورشيد بيرون مي‎آيد، سايه آن به طرف مغرب مي‎افتد، و هر چه آفتاب بالا آيد، اين سايه كم مي‎شود، و در شهرهاي ما در اول ظهر شرعي[1] به آخرين درجه كمي مي‎رسد، و ظهر كه گذشت سايه آن به طرف مشرق برمي‎گردد، و هر چه خورشيد رو به مغرب مي‎رود، سايه زيادتر مي‎شود. بنابراين وقتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد، و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مي‎شود ظهر شرعي شده است، ولي در بعضي شهرها، مثل مكه كه گاهي موقع ظهر سايه به كلي از بين مي‎رود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مي‎شود ظهر شده است.

 

مسأله738. چوب يا چيز ديگري را كه براي معين‌كردن ظهر به زمين فرو مي‎برند، شاخص گويند.

مسأله739. بنابر قول مشهور، نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركي دارند؛ وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتي كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، كه اگر كسي سهواً تمام نماز عصر را در اين وقت بخواند، نمازش باطل است، و اين قول، موافق با احتياط است، و وقت مخصوص نماز عصر، موقعي است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، كه اگر كسي تا اين موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده، و بايد نماز عصر را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز ظهر، و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است، كه اگر كسي در اين وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحيح است، و بايد نماز ظهر را بعد از آن به جا آورد.

مسأله740. اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، چنان‌چه در وقت مشترك باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، يعني نيت كند كه آنچه تا حال خوانده‎ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مي‎خوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، نماز عصر را بخواند، و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، بنابر احتياط نيت را به نماز ظهر برگرداند، و نماز را تمام كند، بعد هر دو نماز را به ترتيب به جا آورد.

مسأله741. در زمان حضور امام عليه ‌السلام واجب است انسان در روز جمعه به جاي نماز ظهر دو ركعت نماز جمعه بخواند، ولي در زمان غيبت اگر كسي نماز جمعه بخواند، احتياط واجب آن است كه نماز ظهر را هم بخواند.

مسأله742. وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا مقداري كه مكلف بتواند نماز جمعه را با شرايط آن ـ تحصيل طهارت از حدث و خبث و حضور در اجتماع ـ به جا آورد.

 

[1]. ظهر شرعي در بعض از مواقع چند دقيقه پيش از ساعت دوازده وگاهي چند دقيقه بعد از ساعت دوازده است.

موضوع: 
نويسنده: