سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

چك و سفته

مسأله 2856. آنچه در این زمان مرسوم است كه چك یا سفته‎ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین را به بانك یا به شخص دیگر واگذار می‎كنند به مبلغ كمتر، مادامی كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما فی‎الذمه باشد، عیبی ندارد به شرط آن كه اگر ما فی الذمه، مكیل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود، و نیز به شرط آن كه چك یا سفته بی‎مورد و صوری نباشد.

مسأله 2857. خرید و فروش چك و سفته صوری -كه در این زمان معمول شده- باطل است، و راه صحیح و شرعی آن، این است كه دهنده چك یا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك، مثلاً در عهده من بفروش، و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد، و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، باید زیادی را بذل كند، و نیز دهنده سفته نمی‎تواند در ابتدا زیادی را با قرض‌گیرنده در ضمن قرض‌دادن شرط نماید، ولی اگر بگوید من به تو وكالت می‎دهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان، و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لكن چون این وكالت، مستلزم یكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن می‎دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوی، و در موقع پرداخت وجه به بانك، ذمه مرا برئ نمایی، صحیح است؛ و باید این وكالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: