جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

نمازهای واجب یومیه

نمازهای واجب یومیه پنج است؛ ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت، و نماز جمعه هم از نمازهای روزانه است.

مسأله736. در سفر باید نمازهای چهار ركعتی را با شرایطی كه گفته می‎شود، دو ركعت خواند.

موضوع: 
نويسنده: