سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مستحبات و مكروهات سجده

مسأله1100. در سجده، چند چیز مستحب است:

1. كسی كه ایستاده نماز می‎خواند، بعد از آن كه سر از ركوع برداشت، و كاملاً ایستاد، و كسی كه نشسته نماز می‎خواند، بعد از آن‌كه كاملاً نشست، برای رفتن به سجده تكبیر بگوید.

2. موقعی كه می‎خواهد به سجده برود، مرد، اول دست‎ها را، و زن، اول زانوها را به زمین بگذارد.

3. بینی را به مهر یا چیزی كه سجده بر آن صحیح است، بگذارد.

4. در حال سجده، انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طوری كه سر آن‌ها رو به قبله باشد.

5. در سجده، دعا كند و از خدا حاجت بخواهد، و این دعا را بخواند:

 

یا خَیْرَ الْمَسْئوُلِینَ وَیا خَیْرَ الْمـُعْطِینَ ارْزُقْنی وَارْزُقْ عِیالی مِنْ فَضْلِكَ فَإنَّك ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِیم

ای بهترین كسی كه از او سؤال می‎كنند، و ای بهترین عطاكنندگان. روزی بده به من و عیال من از فضل خودت. پس به درستی كه تو دارای فضل بزرگی هستی.

6. بعد از سجده، بر ران چپ بنشیند، و روی پای راست را بر كف پای چپ بگذارد.

7. بعد از هر سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت، تكبیر بگوید.

8. بعد از سجده اول، بدنش كه آرام گرفت «أسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ اَتوُبُ اِلَیْه» بگوید.

9. سجده را طول بدهد، و در موقع نشستن، دست‎ها را روی ران‎ها بگذارد.

10. برای رفتن به سجده دوم، در حال آرامی بدن «اللهُ اَكْبَر» بگوید.

11. در سجده‎ها صلوات بفرستد.

12. در موقع بلندشدن، مرد، اول زانوها، و زن، اول دست‎ها را از زمین بردارد.

13. مرد، آرنج‎ها و شكم را به زمین نچسباند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارد، و زن، آرنج‎ها و شكم را بر زمین بگذارد، و اعضاء بدن را به یكدیگر بچسباند، و مستحبات دیگر سجده در كتاب‎های مفصل گفته شده است.

مسأله1101. قرآن‌خواندن در سجده مكروه است، و نیز مكروه است برای برطرف‌كردن گرد و غبار، جای سجده را فوت كند، و اگر در اثر فوت‌كردن دو حرف از دهان بیرون آید، نماز باطل است، و غیر از این‌ها مكروهات دیگری هم در كتاب‎های مفصل گفته شده است.

موضوع: 
نويسنده: