سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

4. استحاله

مسأله196. اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود كه به صورت چیز پاكی درآید، پاك می‎شود، و می‎گویند استحاله شده است، مثل آن كه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد، یا سگ در نمك‌زار فرو رود و نمك شود. ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند یا نان بپزند پاك نمی‎شود.

مسأله197. كوزه گِلی و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده و هم‌چنین ذغال چوب نجس، نجس است.

 

مسأله198. چیز نجسی كه معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.

مسأله199. اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آن كه چیزی، مثل سركه و نمك در آن ریخته‎اند سركه شود، پاك می‎گردد.

مسأله200. شرابی كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند، یا نجاست دیگری به آن برسد، بنابر احتیاط به سركه‌شدن پاك نمی‎شود.

مسأله201. سركه‎ای كه از انگور و كشمش و خرمای نجس درست كنند نجس است.

مسأله202. اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آن‌ها باشد و سركه بریزند ضرر ندارد، و این بنابر آن است كه قائل به نجاست آن به وسیله جوش‌آمدن باشیم، و گذشت كه اقوی طهارت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: