سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

دستور كشتن شتر

مسأله 2604. در تذكیه شتر، علاوه بر پنج شرطی كه برای سر بریدن حیوانات گفته شد، باید كارد یا چیز دیگری را كه از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‎اش فرو كنند.

مسأله 2605. وقتی می‎خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ایستاده باشد، ولی اگر در حالی كه زانوها را به زمین زده، یا به پهلو خوابیده و دست و پا و سینه‎اش رو به قبله است كارد را در گودی گردنش فرو كنند، اشكال ندارد.

 

مسأله 2606. اگر به جای این كه كارد در گودی گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند، یا گوسفند و گاو و مانند این‌ها را مثل شتر كارد در گودی گردنشان فرو كنند، گوشت آن‌ها حرام، و بدن آن‌ها نجس است، ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است كارد در گودی گردنش فرو كنند، گوشت آن حلال، و بدن آن پاك است؛ و نیز اگر كارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند این‌ها فرو كنند، و تا زنده است سر آن را به دستوری كه قبلاً گفته شد ببرند، حلال و پاك می‎باشد.

مسأله 2607. اگر حیوانی سركش شود، و نتوانند آن را به دستوری كه در شرع معین شده بكشند، یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بمیرد، و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، هر جای بدنش را كه زخم بزنند و در اثر آن زخم جان بدهد، حلال می‎شود، و رو به قبله‌بودن آن لازم نیست ولی باید شرایط دیگری را كه برای سربریدن حیوان گفته شد، دارا باشد.

نويسنده: 
کليد واژه: